De grootste is de liefde

Schikking bij het 25-jarig jubileum en het afscheid van het predikanten-echtpaar.

 

‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.
Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen,
zoals ik zelf gekend ben.
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde’.

– 1 Korintiërs 13: 12 en 13 –

 

Schikking en symboliek

De schikking bestaat uit de symbolen van Geloof, Hoop en Liefde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ruwhouten kruis, symbool voor het geloof.

 

 

 

 

 

 

 

Een anker, bekleed met conifeergroen, symbool voor de hoop.
Groen van de levensboom is ook een symbool voor hoop en leven.

 

 

Omdat er in de bijbel staat dat de grootste van deze 3 de liefde is, is een groot hart gemaakt.
Het bloemstuk ervoor heeft rode bloemen, de kleur van de liefde.
De 9 rode rozen in het bloemstuk staan symbool voor de 9 vruchten van de geest. In het hart, wordt een wazige spiegel waar we nu nog in kijken, verbeeld door witte organza stof. Straks wordt ons duidelijk hoe God ons kent en hoe wij God mogen kennen.

 

Symbool voor Gods aanwezigheid de brandende kaars.

 

 

‘Ik heb je lief
met de liefde van de Heer
Want ik zie in jou
de grootheid van zijn naam
‘k Heb je lief met de liefde van de Heer’

– Opwekking 69 –
J.M. Gilbert

 

 

 

 

 

.