De HEERE zal in eeuwigheid regeren

Christus Koning
schikking bij het A-jaar

 

 

De HEERE zal in eeuwigheid regeren;
uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht.

 

 

 

JUICHT, HIJ IS VERHEERLIJKT

Juicht, want Jezus is Heer.
Kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft;
Jezus de Koning,
die mensen het leven weer geeft.

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog,
‘k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.
Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
hemel en aard’
verheugen zich in zijn naam.

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.

 

 

Arrangement en foto:
Abdij van Egmond

Peter van Asselt

 

 

 

.