De liefde van God

Romeinen 8, vers 31b-35  en  37-39

 

De Liefde van God

Indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard.

Voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd.
En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken?

Wie zal de uitverkorenen van God aanklagen?
God die rechtvaardigt? Wie zal hen veroordelen?

Christus Jezus misschien, die gestorven is, Of beter:
die is opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand,
onze zaak bepleit?

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking wellicht of nood, vervolging,
honger, armoede, gevaar of het zwaard?

Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk,
dankzij Hem die van ons houdt.

Ik ben er zeker van, dat noch de dood noch het leven,
noch engelen noch boze geesten, noch wat is noch wat zijn zal,
en geen macht in de hemel of in de hel, noch enig wezen in het heelal
ons kan scheiden van de liefde van God,
die Hij geeft in Christus Jezus onze Heer.

Bewerking: C. Leterme

 

 

 

Schikking en symboliek

Maak op een taartplateau een schikking als een krans, beeld van eeuwigheid.
Vul de krans met Chrysant, Pittosporum, Gipskruid, Lysimachia, grassen en groene appels.
Twee kleuren vallen op: wit, symbool voor het feest van de uitverkorenen; groen, symbool voor het nieuwe leven.
Zet het geheel op een witte ondergrond en verdeel de kaarsen, evenveel als er overledenen worden herdacht, rond de krans.
Bevestig witte linten met parels aan de godslamp – de mens is kostbaar in Zijn ogen.
Als beeld van eeuwige trouw omringt klimop de godslamp en de tafel.

 

Dichter bij de tijd
Bijbel in 1000 seconden
Copyright: C. Leterme

 

 

 

 

 

.