De Zon van ons bestaan

De lezingen komen uit het Lutherse leesrooster; alternatief spoor van het oecumenisch leesrooster  2017
Het zijn verhalen waar geloof in het leven een thema is.

De ideeën zijn ook passend bij het project van
KindopZondag voor de kindernevendienst: ‘Geloof in het leven’

Deze handreiking voor symbolische schikkingen 40-dagentijd 2017 is gemaakt door
de bloemengroep van de Diaconessenkerk Arnhem.

 

 

 

 

Algemene werkwijze:

Basis: voor alle schikkingen in deze periode gaan we uit van een halve of een hele  strokrans met  een doorsnede van 40-45 cm die we bekleden met aren of met groen. In totaal hebben we twee strokransen nodig. Soms wordt er een halve krans gebruikt. De krans wordt verticaal geplaatst op twee stevige pinnen van bijvoorbeeld betonijzer. De twee betonijzeren pinnen zijn bevestigd in een steen , vastgeschroefd aan de bodem van de bak of geplaatst in een groot stuk stevige rivierklei.

De hoogte van de bak bepaalt de lengte van de pinnen. Je hebt 3 lengtes nodig> in totaal 6 pinnen.
Lengte 1: hoogte bak + 2 cm
Lengte 2: hoogte bak * 2
Lengte 3: hoogte bak * 3
Let op, de manier van bevestigen van de pinnen aan of in de bak kan van invloed zijn op het afmeten van de benodigde lengte van de pin.

De krans is de verbeelding van de zon die in het project van Kind op zondag centraal staat. De zon is een teken van leven, hoe donker de nacht ook is, de zon zal weer gaan schijnen. De hoogte waarop de krans geplaatst wordt doet denken aan en opkomende zon of de zon hoog aan de hemel. De aren  versterken in kleur de symboliek van de zon en geven uitstraling aan het thema “brood”, grondstof van voedsel. De krans is groen of geel,  de groene krans is een krans vol van hoop en toekomst.

 

Thema en gedachten bij het thema:

Eerste zondag 40d tijd> 5 maart  –
Matteus 4: 1-11  –  Jezus op de proef gesteld in de woestijn
Waar leef je van?

 

Tekst bij de schikking:

Open staan,
groen van hoop, als klimop:
we leven niet van brood alleen.

88

Nodig:
Halve strokrans
Ondergrond
2 lage pinnen
2 of 3 ranken klimop
Geel zand voor in de bak

8
Zaag de strokrans door midden. Wikkel tape (plakband) rond de uiteinden van de halve strokrans om een stevige vorm te behouden.
Plaats de halve krans  met de holle kant naar boven op de twee pinnen. Er ontstaat een ‘ontvangende’ vorm.
Omwikkel de vorm met klimop ranken. Het stro is zichtbaar tussen het groen.
Vul de bak met geel zand.

88

88
Tweede zondag 40d tijd> 12 maart
Matteüs 6: 19-23  –  Kruimels voor de honden
Met wie leef je?

88

Tekst bij de schikking

In verbondenheid met U,
met anderen,

zoeken we Licht.

Nodig:
Hele strokrans
Ondergrond
2 middelhoge pinnen
aren
Geel zand voor in de bak

8
Plaats de krans verticaal op de twee pinnen.
Steek tussen het stro van de krans de aren. Laat de aren met de wijzers van de klok mee wijzen.
Zorg er voor dat er een luchtige krans ontstaat. Vul de bak met geel zand.

 

88

88
Derde zondag 40d tijd> 19 maart
Lucas 11: 14-28  –  Jezus en de boze geesten
Levende woorden

88

Tekst bij de schikking

U verbindt zich  met mensen,
met de aarde.
Een boog tekent uw barmhartigheid:
U vergeet ons niet.


Nodig:
Halve strokrans
Ondergrond
2 lage pinnen
Aren
Vergeet mij nietjes – plantjes
Geel zand voor in de bak

88
Zaag de strokrans door midden. Wikkel tape (plakband) rond de uiteinden van de halve strokrans om een stevige vorm te behouden.
Bedek de strokrans met aren. Zorg ervoor dat er een strakke vorm ontstaat.
Plaats de halve krans, met de bolle kant naar boven, op de lage pinnen. Er ontstaat een boog.
De pinnen staan aan de rand van de bak.
Plaats de plantjes in de bak.Vul de bak met geel zand.

88

88
Vierde zondag 40d tijd> 26 maart
Johannes 6:1-15  –  De wonderbare spijziging
Meer dan genoeg

 

Tekst bij de schikking

‘Half vasten’ van verborgen honger
naar delen van overvloed?
Vreugde breekt door
op het gras en in bomen.

Tekst bij de schikking
Nodig:
Hele strokrans
Ondergrond
2 middelhoge pinnen
Aren
Waterbuisje of flesje
Bloesemtakken zoals krentenbloesem of kersenbloesem
potgrond voor in de bak

88
Bedek de strokrans met aren door de aren dakpansgewijs op elkaar te leggen en met wikkeldraad te omwikkelen.
Laat de aren met de wijzers van de klok mee wijzen. Zorg er voor dat er een dikke, compacte krans ontstaat.
Plaats de krans verticaal op de twee pinnen. Plaats een buisje of flesje met water naast de linker pin.
Plaats bloesemtakken in het flesje en laat de tak mooi langs de voorkant van de krans lopen.
Vul de bak met potgrond.

 

88

88
Vijfde zondag 40d tijd> 2 april
Johannes 8 :46-59  –  Twistgesprek over Abraham en de dood
Sterker dan de dood

88

Tekst bij de schikking

Uw woord bewaren, beschermen
schenkt leven, telkens nieuw:
bloemen en groen
breken door stenen.

88

Nodig:
Halve strokrans
Ondergrond
2 hoge pinnen
Klimopblad
Plantjes, Anemone blanda of primula’s
Potgrond
Grote kiezelstenen

88
Zaag de strokrans door midden. Wikkel tape (plakband) rond de uiteinden van de halve strokrans om een stevige vorm te behouden.
Bedek de halve krans met klimopbladeren door deze dakpansgewijs over elkaar heen te leggen.
Plaats de halve krans  met de bolle kant naar boven op de twee pinnen. Er ontstaat een ‘veilige plek’.
Vul de bak met potgrond. Plant de plantjes in de bak.
Leg  tussen de plantjes  grote stenen. De plantjes lijken uit de stenen te groeien.

 

88

88
Zesde zondag 40d tijd> 9 april Palmpasen.
Johannes 12:12-24 Intocht in Jeruzalem
Kom tevoorschijn

88

Tekst bij de schikking

Groene krans van leven dat overwint.
Een graankorrel die sterft
maar wordt brood voor velen.
Een weg kleurt warm rood
van lijden en liefde, grenzeloos.

88

Nodig:
Hele strokrans
Buxus groen
Ondergrond
2 hoge pinnen
Aren
Langwerpig soepel-vallend stuk stof in een warme, rode kleur.
Groen mos

88
Bedek de strokrans met Buxus door de takjes dakpansgewijs op elkaar te leggen en met wikkeldraad te omwikkelen. Zorg er voor dat er een dikke, compacte krans ontstaat.
Plaats aan de linkerkant een bundeltje aren op de krans.
Plaats de krans verticaal op de twee pinnen.
Drapeer het doek vanuit de krans en laat die over de tafel weglopen, alsof het een ’weg’ is.
Vul de bak met groen mos.

88

88
Witte donderdag > 13 april
Johannes 13:1-15  –  De Voetwassing
Een meester op zijn knieën

88

Tekst bij de schikking

Buigen naar de ander, daden van zorg:
liefde wordt zichtbaar, leven overwint:
groen van hoop, stralend wit.

88

Nodig:
Schikking Palmpasen

Zelfde schikking als op Palmzondag. De stof (‘weg’) weghalen. Onder de krans een kom plaatsen met daarbij wat witte doeken.

 

88

88
Goede vrijdag > 14 april
Johannes 18,19  –  Kruisiging
Het wordt donker

88
Tekst bij de schikking

Midden in de dood
leeft hoop op leven
als een groene krans
zonder begin,
zonder einde.

88

Nodig:
Een lange tak en een korte tak
De krans van de vierde zondag, 26 maart
Leg de takken in een Latijnse kruisvorm over elkaar.
Leg de krans op de “kruising”.

 

88

88
Pasen > 16 april
Marcus 16:1-7  –  De opstanding
Hij is niet hier, Hij is opgestaan

88

Tekst bij de schikking

U gaat als zonlicht voor ons uit
als brood van leven laaft U ons:
zo groeien wij naar het Licht
en komen tot bloei.

Nodig:
Hele strokrans
Aren
Ondergrond
2 hoge pinnen
Lentebloemen, zoals Narcis, Blauw Druifje, Crocus etc. Plantjes
potgrond

88
Bedek de strokrans met aren door de aren kriskras op elkaar te leggen en met wikkeldraad te omwikkelen.
Zorg er voor dat er een luchtige en springerige krans ontstaat. Alsof er een ‘halo’ rond de zon te zien is.
Plaats de krans  verticaal op de twee pinnen.
Vul de bak met potgrond. Plant de voorjaarsbloeiers in de ‘tuin’.

 

 

 

 

88

88

88

 

 

 

 

.