Distel

 

Distels = de moeilijke perioden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De distel staat voor zonde en lijden: ‘Omdat gij….hebt gegeten van de boom die Ik u had verboden, zal de grond vervloekt zijn omwille van u. Zwoegend zult gij van hem eten, alle dagen van uw leven. Distels en doornen zal hij voortbrengen…’ Genesis 3:17-19

 

 

.