Doop van de Heer

 

Bij de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes daalt de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Jezus neer en bevestigd een stem uit de hemel ‘Dit is mijn zoon’ Mattheus 3:13-17 en Lucas 3:21-23

In de kerken van het Oosten is de doop van Jezus  het centrale thema van Epifanie. Op het feest van de doop des Heren zingt men tijdens de byzantijnse liturgie, het Troparion: ‘Toen Gij, Heer, in de Jordaan gedoopt werd, is het geheim van de Drie-eenheid aan de wereld geopenbaard. Want de Vader heeft van U getuigd: Gij zijt mijn geliefde Zoon. En de Geest, in de gedaante van een duif bevestigde de waarheid van dat woord, o Christus God, Gij zijt ons verschenen en hebt heel de wereld verlicht, eer aan U!’

Het is de openbaring en herkenning dat Hij de Zoon van God is.

 

 

 

 

 

 

Schikking en symboliek


Maak een schikking met, in het midden, een witte lelie met drie bloemknoppen. De bloem is als een symbool voor Jezus.
Wit is de kleur van de zuiverheid.  De lelie is omringd door beregras als bij een fontein.
Erbij een glazen schaal gevuld met water, een blauwe tule/voile verbeeld het stromende water.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.