De verschijningen van de Heer

-Driekoningen
-Doop van de Heer
-Bruiloft te Kana

 

Driekoningen

 

Driekoningen DSC01674kopie 300 breed

 

Volgens de evangelist Mattheüs, Matth. 2:1-12, komen wijzen uit het Oosten geleid door een ster hulde brengen aan de pasgeboren Koning. Hij wil, daarmee duidelijk maken dat Jezus is gekomen voor alle volkeren. De volkstraditie heeft deze wijzen gezien als drie koningen en hen de namen gegeven: Melchior, Caspar en Balthazar. Deze traditie is ontstaan door psalm 72, waarin gesproken wordt over koningen die de rechtvaardige koning geschenken brengen. De drie koningen vertegenwoordigen de volkeren van de drie werelddelen die toen bekend waren: Europa, Azië en Afrika.

 

 

 

Schikking
Maak een compositie van de geschenken van de wijzen. De geschenken symboliseren wie Jezus is:

  • koninklijk, goddelijk = een gouden stof of lint
  • priesterlijk = wierookstokjes of korrels, schaal met reukwerk
  • menselijk = mirre of een bos geurende kruiden, bijvoorbeeld lavendeltakken of rozemarijn

 

Doop van de Heer

 

Driekoningen DSC01689 300 breed

Bij de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes daalt de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Jezus neer en bevestigd een stem uit de hemel ‘Dit is mijn zoon’ Mattheus 3:13-17 en Lucas 3:21-23

In de kerken van het Oosten is de doop van Jezus  het centrale thema van Epifanie. Op het feest van de doop des Heren zingt men tijdens de byzantijnse liturgie, het Troparion: ‘Toen Gij, Heer, in de Jordaan gedoopt werd, is het geheim van de Drie-eenheid aan de wereld geopenbaard. Want de Vader heeft van U getuigd: Gij zijt mijn geliefde Zoon. En de Geest, in de gedaante van een duif bevestigde de waarheid van dat woord, o Christus God, Gij zijt ons verschenen en hebt heel de wereld verlicht, eer aan U!’

Het is de  openbaring en herkenning dat Hij de Zoon van God is.

 

Schikking
Maak een schikking met, in het midden, een witte lelie met drie bloemknoppen. De bloem is als symbool voor symbool voor Jezus. Wit is de kleur van de zuiverheid.  De lelie is omringd door beregras als bij een fontein.
Erbij een glazen schaal gevuld met water, een blauwe tule/voile verbeeld het stromende water.

 

 

Bruiloft te Kana

 

Bruiloft te Kana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal waarmee Johannes, Joh.2:1-11, het openbare leven van Jezus laat beginnen, is het begin van de tekenen die Jezus ons nalaat. Het kenmerkt en openbaart wie Jezus is. De bruiloft waarop Jezus water in wijn verandert vindt plaats op de derde dag en doet denken aan de opstanding op de derde dag. Kana herinnert aan het land Kanaän, het beloofde land.

 

Schikking
Plaats een wijnkan met 6 bekers, deze staan voor de 6 vaten. En een waterkan van glas met water: het water veranderd in wijn. Leg op een standaard een kransje van wit gipskruid, symbool voor de bruid. Op de voorgrond ligt een tak van de Stephanotis, de bruidsbloem. Onder het geheel een draperie van wit damast.

 

 

 

 

 

 

 

.