Droom – jubel

 

In psalm 22 vers 26 en 27 bejubelt de psalmdichter God, terwijl hij het zelf niet makkelijk heeft. Hij wil anderen daarin betrekken. Hij richt zich tot degenen die het materieel moeilijk hebben, en bezingt dat ook zij voldoende te eten zullen hebben.

Het zou mooi zijn als zijn droom werkelijkheid mag worden.
Als we ons gedragen naar de lessen van Jezus dan zullen we met elkaar en God verbonden zijn en blijven.

 

Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk,

mijn geloften los ik in bij wie u vrezen.

De vernederden zullen eten en worden verzadigd.

Zij die hem zoeken, brengen lof aan de HEER.

Voor altijd mogen jullie leven!

 

 

 

 

Schikking en symboliek

Genoeg zorg voor iedereen!
De schikking is de verbeelding van een droom:
In nederigheid – zoals de symboliek van viooltjes is – kan met respect en gelijkwaardigheid voor iedereen vrede worden verwezenlijkt.
De ‘ogen’ van de bloemetjes kijken om naar elkaar.

Het blad van de vrouwenmantel is een beeld beeld van zorg, het is overvloedig en rondom aanwezig. Ook naar degenen die het moeilijk hebben – de vergeet-me-nietjes met hun hartvormige blad en hun hemelse blauwe kleur – wordt omgezien. Zij mogen hun plaats innemen want nog altijd zijn mensen oprecht begaan met elkaar.

Uitlopende takken, bovenin beschermend en onderin dragend, zijn beeld van verbondenheid. Die takken die tot bloei gaan komen geven de wilskracht weer. Een nieuwe manier van leven en omgang met elkaar laten zij zien: samen, er zijn voor elkaar!

Het subtiele blad van de Asparagus dat bij het kleinste zuchtje wind in beweging komt, is beeld van de Heilige Geest die ons omgeeft als de wind; niet zichtbaar maar wel voelbaar voor iedereen die daar open voor staat.

 

 

 

 

Tekst uit:
Bezinning 65 Van crisisjaar tot jubeljaar
Uitgave van de Raad van Kerken

 

 

 

.