Druif

 

wijnstok

Oktober is de maand van de druivenoogst. De wijngaard is een algemeen beeld van de aarde die bebouwd wordt. Noach, isj-adama, betekent ‘man van aarde’. Noach was de eerste die een wijngaard plantte.

 

De druif behoort tot één van de vruchten van het beloofde land, Deuteronomium 8:8 ‘een land met tarwe, gerst, wijnstokken, vijgen en granaatappels, een land met olijven en honing’.

 

************

 

– De Verspieders
Numeri 13: 23-24;’ In het Eskoldal aangekomen sneden ze een rank met één tros druiven af, die ze met zijn tweeën aan een stok moesten dragen, en ook wat granaatappels en vijgen. 24 Aan de druiventros die de Israëlieten daar afsneden, heeft het Eskoldal zijn naam te danken’.

– Als Mozes mannen uitzendt om het land Kanaän te verkennen, komen zij na veertig dagen van hun verkenningstocht terug. Eskol heeft zijn naam te danken aan de druiventros die de Israëlieten daar hebben afgesneden.

– Jacob
Genesis 49:11 ‘Aan de wijnstok bindt hij zijn ezelin, aan de wingerd zijn edele volbloed; in wijn wast hij zijn gewaad, in druivenbloed zijn bovenkleed’ Het beeld van overvloed komt  terug in de zegen van Jakob voor zijn zonen.

-De wijngaard van de Heer van de machten
Jesaja 5:7 ‘De wijngaard van de HEER van de machten is het huis van Israël, zijn bevoorrechte planten zijn de mensen van Juda. Hij hoopte op recht, maar Hij zag onrecht, Hij zag geen betrachting, maar verkrachting van recht’. Daarom wordt de wijngaard die dus geen vruchten draagt aan verwildering prijsgegeven. Zie ook: ‘ Het lied van de wijngaard’, Jesaja 5: 1-7.

– Veiligheid en vrede
Micha 4:3-4’Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. Laat andere volken hun eigen goden volgen – wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd’.

– Gelijkenis
In het nieuwe testament wordt het beeld van de wijngaard gebruikt in een gelijkenis:
Matteüs 21:33-46: ‘Een landheer die zijn wijngaard aanlegde…hij verpachte de wijngaard en ging op reis…’

 

– ‘Ik ben de ware wijnstok…’
Het evangelie van Johannes kent een zevental ‘Ik-ben’ uitdrukkingen. In Johannes 15:1 staat ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer’. In deze beeldtaal zijn de volgelingen van Hem de ranken die vrucht zullen dragen. Aan die vruchten kun je zien of ze echt verbonden zijn met de wijnstok.

 

– Psalm 128: 3-4:
‘… je vrouw als een vruchtbare wijnstok
in het midden van je huis,
je kinderen als jonge olijfbomen
in een kring om je tafel.
Ja, zo wordt gezegend
de man die ontzag heeft voor de HEER.’

 

 

 

 

 

 

 

 

.