Een goed gesprek

 

 

Johannes 4 vers 13 en 14
‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei ​Jezus

‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen’.

 

Een goed gesprek zoals Jezus aanging met de Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron verbaasde de leerlingen.
Tegelijk verbreedde het hun blikveld.

 

Symboliek

Twee bloemen die naar elkaar neigen omdat ze elkaar willen verstaan.
In het midden staat een schaal met water, symbool voor de Jakobsbron en het symbool voor het doopwater.
Boven de bron een kruik met bloemen als symbool voor stromend, levend water.
De kleuren rood en oranje duiden op vuur en zijn een teken van Gods overstelpende liefde en van de Heilige Geest.

 

 

 

.