Een goed verhaal

 

Op de startzondag draait het om een goed verhaal. Het verhaal van de Eeuwige die het hart raakt. Dat verhaal is verbeeld door de Bijbels- diverse vertalingen en zelfs een Hongaarse- en de liedboeken. De boeken staan in een cirkel om het gaffelkruis en het Woord.
Getuigen van het evangelie van Gods genade – de rode rozen – kan alleen als je gericht bent én blijft op Vader, Zoon en Heilige Geest.
Die drie-eenheid wordt gesymboliseerd in het gaffelkruis- uitgestrekte armen, een ontvankelijke houding- met daarboven de godslamp.

 

 

 

Paulus schreef brieven met verhalen onder andere aan de Korinthen:
‘Van Paulus…. aan de gemeente van God in Korinthe.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus’
Die verhalen zijn de inspiratie voor deze schikking.

 

De klimop rond de rand van het tafelblad verwijst naar Gods trouw. Als je in Hem geworteld bent, zul je vrucht dragen en licht verspreiden, wat gesymboliseerd wordt door de lampionnetjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.