‘Een mens als gras….’

Dankbare herinneringen aan Sander Funcke,
– voor zijn familie, vrienden en bekenden-
8
8
Dauw ligt over de velden,
overvloedig
als manna over het dorre gras..
Een mens als gras ..
hoe kwetsbaar is een kostbaar mens..
zoals jij .. Sander.
8
8
8
8
8
8
Ik denk aan Psalm 78– uit het Liedboek (PKN-kerken)
Deze psalm stond op het oecumenisch leesrooster van
de zondag na zijn overlijden. Een psalm die herinnert aan
het verhaal over de uittocht uit Egypte, op weg naar bevrijding:
8
8
‘In woestenijen die het hart verschroeien,
liet Hij uit rotsen lafenis voortvloeien.
Rivieren welden op als zegeningen,
Hij deed uit stenen levenswater springen.
(…)
Zou Hij die al wat leeft heeft laten groeien,
die beken uit de steenrotsen deed vloeien-
een overvloed van water om te leven-,
ook overvloed van broden kunnen geven …
(…)
Hij deed de deuren
des hemels open, deed de wolken scheuren.
Zo dauwde voor hun voeten manna neer,
het brood der engelen, gave van de Heer.
8
8
8

Een gedachtenis schikking 
om de herinnering aan jou levend te houden:

8
8

‘Een mens als gras,
die in verbondenheid met de Ene,
de Eeuwige, de Barmhartige, de Liefdevolle
leven vond en zich dienstbaar maakte voor anderen,
ongeacht geaardheid, cultuur, grenzeloos.
Jij, mooi mens die zich inzette voor weerloze mensen
en Moeder Aarde tot lof van de Ene.
Dat jij in de dauw van zijn eeuwige morgen mag rusten.

We danken voor jouw leven op aarde,
de Ene, zichtbaar in Jezus die ons voorging,
de maaltijd deelde als manna en bron van leven,
en bidden om zijn Geest,
als morgendauw, als de warmte van je hart,
als de aandacht voor kwetsbaar leven:
water en voedsel voor elke dag,
voor ons samen, overal,
over grenzen
van tijd en plaats heen.’

Amen

8

8

8

8
8
Tini Brugge – contact groene websites Raad van Kerken in Nederland –
Dinsdagmorgen 4 augustus, Levensakker Almen
8
8
8

Schikking en symboliek

8
8

Rozemarijn
De altijd groene geurende rozemarijn is het kruid van goede herinneringen.
Bij elke aanraking komt er een heerlijke geur vrij  ‘als een wolkje wierook’.
In Egypte kregen farao’s een bosje rozemarijn mee in het graf ter herinnering aan het goede leven dat voorbij is en als symbool van nieuw leven in het hiernamaals.
In Griekenland werd het geurende kruid een symbool van liefde, vriendschap en de gedachtenis daaraan.

Cirkel
Geen einde en geen begin, het symbool van oneindigheid
Jong groen
De fris-groene kleur van de prei is in deze schikking het symbool van dankbaarheid voor de maaltijd die er dagelijks is.
Bovendien hield Sander erg van lekker eten.
Grassen
Een vergelijk van mensen met grassen geeft aan hoe kwetsbaarheid beiden zijn.
Basilicum
‘Van de Heer’ betekent de naam van dit aromatische kruid. Het woord basiliek is hiervan afgeleid.
Het wordt ook wel koningskruid genoemd.
8
8
8
8
8

.