Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Een kruis vol bloemen DSC05353 500 breed

 

Openbaring 21 vers 1:

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.  Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’

0000

 

Een kruis vol bloemen 280 breed DSC05341-2

 

Een kruis vol bloemen

‘Jezus ontsloot aan ‘t kruis de dood,
schiep ruimtevoor nieuw leven.
Sneeuwklokjes luiden de winternacht uit,
welkom lenteleven.

Een nieuw begin, vrij van zonde en verdriet.
Pril groene waas tint het nieuwe leven.
En ’t blauw – kleur van de hemel,
geeft aan simpele anemonen
als leliën des velds,
de beloft’ in vrêe te wonen.

Bid als een tulp, kelkblaadjes
ontvangend naar omhoog,
‘Heer geef mij uw hulp en rijke zegen’.
Dan antwoord Hij: ‘Ik heb jou in ’t oog,
ben steeds op al je wegen.

Jou heb ik uitgekozen,
‘k zie je zo zuiver
als witte rozen.

En Ik hoorde jouw trouwe bede,
Jij hebt zoveel geleden.
Nu geurt volop de Hyacint
voor jou, lief godeskind,
Mijn goddelijke vrede.’

 

 

Een kruis vol bloemen 500 breed helder DSC05339

 

De narcissen worden ook wel paastrompetjes genoemd want zij verkondigen:
‘De Heer is Opgestaan.’

 

 

 

Een kruis vol bloemen 281 breed DSC05352 1 

‘Er is een land van louter licht
waar heil’gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn
Daar is het altijd lentetijd
in bloei staat elke plant
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land
Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan
als Israël ‘t beloofde land
zag over de Jordaan
God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.