Eenvoudige huwelijksschikking

 

 

IMAG0441 website_bewerkt-2

 

Psalm 118:24

‘Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.’

 – Nieuwe Bijbelvertaling –

 

Schikking en symboliek

De regenboog is een zichtbaar teken van Gods Verbond met zijn schepping.
Maak de boog in deze schikking wit, de kleur van het feest.
Wit staat ook symbool voor het Licht waarin het huwelijk wordt gesloten.
Door de boog te omslingeren met fijnbladige klimop wordt Gods eeuwige trouw nóg eens zichtbaar.
Plaats onder de boog de Bijbel, woord voor onderweg en leidraad voor het leven.
Maak verder een eenvoudige schikking met 2 grote rozen voor het bruidspaar en meerdere kleine rozen voor allen die hen omringen met liefde en trouw.
Zorg ook voor een witte ondergrond want de verbintenis staat nog helemaal aan het begin.

 

Tip: verbind de uiteinden van de boog met elkaar door een nylondraad voordat de boog tussen bijvoorbeeld 2 stenen geklemd wordt.

 

 

 

 

 

.