Eerlijk

Wereldgebedsdag 2017 – Filippijnen
Thema: ‘EERLIJK !?’ 

De positie van vrouwen en kinderen in dit Aziatische land is moeilijk en kwetsbaar. Veel mannen werken elders in de wereld, zelf moeten ze vaak hard werken om het gezin te onderhouden. Er is veel misdaad en drugsgebruik in dit land, waar vooral de kwetsbaren in de samenleving slachtoffer van zijn. Juist de draagkracht van vrouwen maakt het mogelijk, dat velen toch een bestaan weten op te bouwen.

Het thema is geïnspireerd op Matteüs 20, waar Jezus in gesprek is met de leerlingen over het Koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen wordt voorgesteld als een landeigenaar die meerdere malen per dag naar de markt gaat om arbeiders te huren voor het werk in zijn wijngaard. Hij betaalt ieder een penning voor die dag.

 

 

 

‘Wat is eerlijk?’

Het thema van de wereldgebedsdag 2017 is ‘Eerlijk !?’ en de orde van dienst is gemaakt door Filippijnse vrouwen.
Daarom vormt het doek van het symbolische stuk de Filippijnse vlag.

De klimoprank symboliseert de trouw van God en Zijn zorg voor de totale schepping.

 

 

De weegschaal hangt in evenwicht: Zo heeft God het bedoeld, dat er leven is (de uitkomende bloembollen) en overvloed (de opbrengst van het land) voor iedereen.
Op de Filippijnen is dat evenwicht er beslist niet; een kleine, elitaire groep beschikt over de rijkdommen van de Filippijnen. Wereldwijd is dit in feite precies zo.

 

 

 

 

 

 

 

De ontluikende bloembollen symboliseren daarom ook de hoop en de verwachting dat als we eerlijk handelen de balans in evenwicht komt.
In de Bijbel spreekt God duidelijk en veelvuldig over wat Hij verstaat onder eerlijke handel en wandel.

Leven en overvloed voor iedereen, zoals God het heeft bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.