Eerste communie & avondmaal


Liturgische kleur: wit

De eerste communie vindt gewoonlijk plaats de eerste zondag na Pinksteren, tenzij die zondag na 5 juni valt. Dan valt de eerste communie samen met Pinksteren of zelfs ervoor.

 

In de katholieke traditie vormt de eerste communie  samen met de doop en het vormsel de sacramenten van initiatie. Centraal daarin staat de verbondenheid met Jezus en de Geest van God. Het zoeken naar verbondenheid van hemel en aarde, Jezus en jezelf, God en jou.

Samen met ouders, peetouders, kerk en school worden de 7 à 8-jarige kinderen, voorbereid op de feestelijke viering waarin zij voor het eerst deelnemen aan de maaltijd van de Heer. Waarna zij iedere zondag kunnen deelnemen aan het delen van brood en wijn.

Het zegenen van brood en wijn gebeurt nog steeds elke vrijdagavond  in joodse families, alleen daar wordt eerst over de beker met wijn een dank-en zegenbede uitgesproken en daarna over het, vaak gevlochten, brood.

Symboliek

  • korenaren, korenschoof,
  • wijnstok, druiven
  • rode anemonen, de bloemen zouden onder het kruis hebben gestaan zodat het bloed dat op de bladeren druppelde de bloemen rood kleurde
  • bord/schaal en beker of kelk
  • het getal 12 (twaalf verspieders)

Accentueer met een compositie bijvoorbeeld de credenstafel dat is de tafel waarop brood en wijn staan, vóór de kinderen naar het altaar worden gebracht. Ook het altaar zelf en het rustaltaar (vaak het hoogaltaar) kunnen versierd worden met bloemen hoewel daar vaak al bloemen of planten staan. Accentueer de composities eventueel met witte tule.

 

DSC_0216 (3)_bewerkt-2 DSC_0204 1e communie handje_bewerkt-2

 

 

 

 

 

 

 

Basisschikking

Wijnstok / korenaren

-Maak een gaffelkruis van druiven snoeihout

-Maak een krans met korenaren en hang dat in het hart van het kruis. Verlevendig het eventueel met klimopblad als beeld van verbondenheid

-Maak corsages met korenaren en klimopblad eventueel aangevuld met bloemen van het seizoen

 

 

Schikkingen


Tafel van gerechtigheid

Maak een vierkant, knip dat bijvoorbeeld uit gaas, als beeld van een tafel van gerechtigheid. Een tafel met vier gelijke zijden naar de vier windstreken. Vlecht hierin korenaren, snoeihout, takken of blad van de druif. Dit vierkant kan eventueel opgehangen worden. Als het in het seizoen past kunnen aan het geheel druiven worden toegevoegd.

Schikking met een boog of brug als basis

Maak een basisschikking  in de vorm van bijvoorbeeld een boog of brug. Zorg dat de bovenkant glad is. Verwerk aan de uiteinden witte bloemen en prik met witte spelden, waaraan een parel is geregen, het klimopblad of galaxblad vast aan de beide zijden van de brug.

 

 

 

Maak voor ieder kind een handcorsage om aan te geven dat ieder kind persoonlijk deel neemt aan de eucharistie. Neem daarvoor een polygonumstengel van zo’n 15 cm lang. Maak voor één zijde een toefje waarin witte bloemen en korenaren zijn verwerkt, symbool voor het Levende Brood. Voor de andere zijde een toefje met rode anemonen als symbool voor het bloed van Jezus. Klem of bevestig met draad de toefjes in de stengel.

88

 

Tijdens de viering kunnen de handcorsages op de basisschikking worden gelegd zodat er één geheel ontstaat, symbool voor het samen-één-zijn-in-verbondenheid-met-Jezus. Wanneer de kinderen ieder hun handcorsage weer meenemen is dat weer in overeenkomst met het samen delen van brood en wijn.

 

 

 

 

Klik op de foto’s voor vergroten

 

 

 

 

 

.