Epifanie

winter webklein

 

 

‘Zegen ons met het licht van uw ogen”    Liedboek 514

Epifanie betekent: verschijnen, aan het licht komen. Het openbaar worden van het licht van God dat in Jezus op aarde is verschenen. Epifanie is de naam voor deze periode waarin de lezingen de betekenis van Jezus ‘als licht voor de wereld’  tekenen.

De boodschap aan de herders, de naamgeving – God met Ons- Immanuël, de ster, de tocht van de wijzen, de doop van Jezus door Johannes,  het water en de wijn tijdens zijn eerste openbare optreden in Kana, de roeping van vissers als eerste leerlingen,  en op 2 februari de openbaar wording aan Simeon en Hanna van dit ‘Licht van de wereld’  zichtbaar in een mensenkind. De lofzang van Simeon getuigt daarvan. Een lofzang als hij het kind met Maria en Jozef in de tempel ontmoet –  veertig dagen na de geboorte-  om hun eerstgeborene, volgens de traditie, aan God op te dragen.

Epifanie, een nieuw begin, is verbonden met het getal acht. De achtste dag is eerste dag van een nieuwe tijd en tegelijkertijd de afsluiting van een periode.

 

Symbolen

getal 8 en achthoek: herinnering aan een nieuw begin

In de bijbel krijgt het getal 8 een speciale lading.

  • De kerk viert 8 dagen na het geboortefeest -op Nieuwjaar dus- dat het kind van Maria besneden wordt en de naam Jezus krijgt: Lucas 2: 21 ” Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen” .Het begin van een nieuwe jaar.
  • Een nieuw begin… Op de 8ste dag na hun geboorte worden joodse jongetjes besneden, zo ook Johannes (de Doper): Genesis 17: 12, 21,4 en Lucas 1: 58 ” Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader”.
  • In de christelijke traditie keert het getal 8 terug in de achthoekige vorm van een doopvont. De eerste doopkapellen (baptisteria) hebben als basisvorm een achthoek
  • Acht mensen worden in de ark van Noach gered: Genesis 7: 13.
  • Zeven dagen zijn er nodig om verzoeningsriten uit te voeren en reinigingsoffers te brengen, vanaf de 8ste dag kunnen er vredesoffers op het altaar opgedragen worden: Ezechiël 43:25-27.
  • De Here Jezus verrees op de eerste dag van een nieuwe week, drie dagen na de kruisiging, de achtste dag.
  • Acht dagen na de opstanding van de Heer komen de leerlingen weer bij elkaar – Johannes 20: 26.

 

Mariakalender

1 Januari:

 Moeder Gods

2 Februari:

Maria Lichtmis
Maria Lichtmis bij zr Elisabeth
Maria Lichtmis in de Abdij

 

 

Schikkingen

 

de ster 2 detail

 

 

Een ster staat stil

 

 

 

 

Een nieuw begin,
schikking met het getal acht

 

 

 

 

Nieuwjaar

 

 

 

 

Driekoningen

 

 

 

 

Doop van de Heer

 

 

 

 

 

 

Bruiloft te Kana

 

 

 

Bestel en bekijk

voor o.a. een schikking met achthoeken bij Epifanie,
de brochure van Tini Brugge en Anita Westhuis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.