Er is een mens ons bijgebleven

 

“Wie kent de eenvoud van het breken,
de stille omgang van het brood?
Wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood?

Er is een kind bereid tot delen,
het komt met brood, het komt met vis,
het geeft zijn voedsel aan de velen,
een weldaad in de wildernis.

Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.

Er is een mens ons bijgebleven,
bij brood en wijn hoor ik zijn stem,
als water vloeit zijn kostbaar leven,
een vis is tekenend voor hem.”

– ds. J. Zijlstra –

 

 

Schikking en symboliek

Een Latijns kruis als beeld van het lijden, het offer van Jezus
De krans met laurier is beeld van overwinning
De tros gerst is beeld van het Levende Brood
De krans van gedroogde blauwe druifjes, beeld van het Bloed dat vergoten is.
Brood en wijn , heilig sacrament van Eucharistie of Avondmaal

 

 

 

 

 

 

.