Er is een roos ontloken » Kerst : o roos als bloed zo rood

.