Floriade – Bloemengroet en Moederdag

 

‘Met ieder kind wordt een moeder geboren.
Verbinding, blijvend en hechtend als klimop.
Delende liefde,
de tere, zachte kracht
van een kloppend hart,
en zorg als een mantel en
rode draad door het leven heen

Leven is niet zonder scherpe kantjes,
wegend als stenen soms op onze weg
in leven met gemis, en pijn van wat niet was of is.
Niet iedere dochter is moederschap gegeven,
niet iedere moeder kan het ook zijn.
En onmacht van moeders die met al hun liefde
toch geen angst of ramp kunnen weren

Eva en Maria
moeders van eerstelingen
moeders die ons verbinden
met de bron van ons bestaan.
Voor ieder mensenkind klopt
Gods oneindige Vaderhart vol
mateloze moederliefde’

 

 

 

 

Flower Greeting and Mother’s Day 2022

‘With every child a mother is born.
Connection, lasting and adhesive like ivy.
Sharing love,
the delicate, soft power
of a beating heart,
and care as a cloak and
common thread through life

Life is not without sharp edges,
weighing like stones sometimes on our way
living with loss, and pain from what was not or is not.
Not every daughter is given motherhood,
not every mother can be either.
And powerlessness of mothers who with all their love
still not being able to fend off fear or disaster

Eva and Maria
mothers of firstfruits
mothers who connect us
with the source of our existence.
For every human child it’s right
God’s infinite Father’s heart full
boundless motherly love’

 

 

Arrangement en Tekst: Hettie Boer

 

klik op de afbeeldingen om te vergroten

 

 

 

 

.