Floriade – Dag Hammarskjöld

Duurzaamheidsdoel nr. 15 Verenigde Naties voor 2030
Sustainable goal no.15 United Nations 2030

88

     Bescherm de ecosystemen, bossen en biodiversiteit

    Protect the ecosystems, forests and biodiversity

Dag Hammarskjöld     

Secretary General United Nations 1953-1961
Posthumously Winner Nobel Peace Prize 1961

 

 

‘Die kleine blauwe, mooie bol
onze aarde, onze dromen.
Hoever zijn we nu echt gekomen?
Alle beloften uitgehold.

Dag Hammarskjold, zijn visioen
van alle volken, alle landen
met ineengeslagen handen,
waar mensen alles samen doen.

Geen oorlog meer, geen ras of stand,
geen kind dat kansloos op zal groeien,
honger en onrecht uit te roeien,
woestijnen met gewas beplant.

Gelijke rechten, man en vrouw,
geen onderscheid in zwart of wit,
wie niet of wel een god aanbidt,
of je van mannen, vrouwen houdt.

Als beschaafde mensen zorgen
voor al wat ons is toevertrouwd,
met zorg en kennis opgebouwd,
wetenschap die leidt naar morgen.

“I have a dream”, de dure plicht
in de toekomst te geloven,
de vlam van hoop niet uit te doven
die voor ons uit de weg verlicht.’

 

 

Tekst: Marian van der Veen – Niemeijer
Arrangement: Ingrid Schoenmaker

PKN Rijsenhout

 

‘Where do I start, what can I say,
where have all good intentions gone?
What do we leave our daughters, sons
a careless world of: come what may…

We had so many good ideas.
Peace would reign for all mankind,
children no longer left behind,
ruled by hunger and by fear.

United Nations, reaching out
to those oppressed, without a voice,
giving everyone a choice
with dignity to make them proud.

Humans having equal rights;
women, men, which ever gender,
love being rainbow’s first defender,
belief or background, black or white.

Caring for our precious earth,
our heritage, that counts on us.
Stewards of all put in our trust…
Ideals, are they without worth?

Let us fight on with a mission,
the vision of Dag Hammarskjold.
Let’s keep on striving, firm and bold.
so much to fend for, with a vision.

“I have a dream”, lest we forget:
never believe our fate is set.’

 

Klik op de afbeelding om te bergroten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.