Floriade – Feest en dankbaarheid

Feest

Op 27 april is het Koningsdag. De verjaardag van Koning Willem-
Alexander wordt in het gehele land uitbundig gevierd .
De vlaggen worden uitgestoken en de straten vullen zich met de kleuren
rood, wit, blauw en oranje. Een feest voor jong en oud.
Het bloemstuk staat symbool voor deze vlag van dit Koningsfeest.
De kleuren van de vlag komen duidelijk terug in de vaasjes die aan de
symbolische vlaggenstokken zijn vastgemaakt.

 

 

Dankbaarheid

Dank voor het feit dat we deze vlag al 77 jaar lang op Koningsdag
mogen uitsteken in een land waar we in vrijheid onze eigen mening
kunnen uiten en waar godsdienstvrijheid is.
Ook zijn we dankbaar voor onze Koning Willem-Alexander.
En bovenal zijn we dankbaar voor onze Hemelse Koning Jezus van
Nazareth, die ons wil vullen met Zijn liefde, vreugde en vrede.

 

Arrangement en tekst: Emma Bakker

 

 

 

Celebration

King’s Day is April 27. The birthday of King Willem-Alexander is celebrated all over the country. The flags are raised and the streets are filled with the colors red, white, blue and orange.
A feast for young and old.

The flower arrangement symbolizes this flag of this King’s Day.
The colors of the flag are clearly reflected in the vases attached to the symbolic flagpoles.

 

Gratitude

We are grateful for 77 years of celebration of King’s Day in a country where we live in freedom to express our own opinion and where there is religious freedom.

We are also grateful for our King Willem-Alexander.
And above all we are grateful for our Heavenly King Jesus of Nazareth, who wants to fill us with love, joy and peace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.