Floriade – kruis en aureool

 

 

HEER

‘U vroeg om mijn handen
of U ze mocht gebruiken voor Uw doel
ik gaf ze heel even
toen trok ik ze terug
want het werk was zwaar.

U vroeg om mijn mond

om me uit te spreken tegen onrecht
ik fluisterde U ten antwoord
dat ik niet beschuldigd wilde worden.

U vroeg om mijn ogen

om de pijn van armoede te zien
ik sloot ze
want ik wilde het niet zien

U vroeg om mijn leven

of U door mij heen mocht werken
ik gaf een klein stukje
zodat ik niet te betrokken zou raken.

Heer vergeef me mijn berekende pogingen U te dienen

alleen als het mij uitkomt
alleen op die plaatsen waar het veilig is en
alleen met hen met wie het makkelijk is

Vader, vergeef mij

vernieuw mij
zend me heen
als een bruikbaar instrument
laat mij de betekenis van Uw kruis
serieus nemen.

Amen’
  

– Joe Seremane_Zuid-Afrika –

 

 

Schikking en symboliek

De basis van het bloemstuk is een kruis.
En aan het kruis hangt een krans, een krans zoals je je in gedachten een aureool kunt voorstellen.

Klimop    : Gods trouw aan ons.
Groen      : Hoop voor de toekomst.
Wijn        : Nieuw verbond met God.
Brood     : Offer van Jezus, Hij geeft zijn lichaam voor ons.

 

 

 

Lord

You asked for my hands that you might use them for
your purpose, I gave them for a moment, then
withdrew them for the work was hard.

You
asked for my mouth to speak out against injustice.

I gave you a whisper that I might not be accused.

You
asked for my life that you might work through me.

I gave a small part that I might not get too involved.

Lord,
forgive my calculated efforts to serve you

only when it is convenient for me to do so,
only in those places where it is safe to do so,
and only in those who make it easy to do so.

Lord,
forgive me, renew me, heal me, nurture me,

empower me, send me out as an instrument of your peace
that I might take seriously the meaning of servant-leadership.

Amen

A prayer by Joe Seremane – South Africa

 

 

Arrangement:
Femmie de Vries en Oeke Westra.

 

 

 

 

 

 

.