Floriade – St. Franciscus van Assisi

 

 

‘Geloofd zijt Gij,
Mijn Heer door zuster aarde,
onze moeder die ons in leven houdt
en leidt en allerlei gewassen
met kleurige bloemen en kruiden voortbrengt’.

 

 

Deze strofe uit het bekende lied van Franciscus van Assisi verteld ons over onze moeder, de aarde, die ons in leven houdt. Die ons leidt en allerlei gewassen, kleurige bloemen en kruiden voortbrengt.

 

 

 

 

Laudato Si is de begintekst van de coupletten uit dit lied. Laudato Si is ook de encycliek die Paus Franciscus in 2015 heeft geschreven over de zorg voor moeder aarde. In deze tekst roept de paus om met respect en eerbied om te gaan met moeder aarde.

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen maanden heeft een team van bloemschikkers uit heel Nederland iedere week een symbolische en duurzame schikking verzorgd in de Tiny Church. Een schikking met gebruik van natuurlijke en biologische materialen.

 

 

 

 

In deze laatste schikking loven we de Heer om Zijn schepping, door gewassen, bloemen en kruiden in een opgaande lijn naar boven te schikken. Alles wat adem heeft, love de Heer. Laudato Si.

 

 

 

 

 

 

 

***********************

88

‘Praised be Thou,
My Lord by sister earth,
our mother who sustains us
and guides and grows all kinds of crops
with colorful flowers and herbs’.

88
88

This stanza from the famous song of Francis of Assisi tells us about our mother, the earth, who keeps us alive. Who guides us and brings forth all kinds of crops, colorful flowers and herbs.

 

 

 

 

Laudato Si is the opening text of the stanzas from this song. Laudato Si is also the encyclical Pope Francis wrote in 2015 about caring for Mother Earth. In this text, the pope calls to treat mother earth with respect and reverence.

 

 

 

 

 

 

Over the past few months, a team of flower arrangers from across the Netherlands has provided symbolic and sustainable arrangements each week at Tiny Church. An arrangement using natural and organic materials.

In this final arrangement, we praise the Lord for His creation by arranging crops, flowers and herbs in an ascending line upward. Everything that has breath, love the Lord. Laudato Si.

 

 

Arrangement en tekst:
Hanneke Maassen en Peter van Asselt

 

Klik op de afbeelding om te vergroten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.