Franciscus’ vreugde

 

 

Vrede en alle goeds !

Op 4 oktober vieren we het feest van de heilige Franciscus van Assisi. Dit keer met het thema ‘vreugde’.

Franciscus staat bekend om zijn liefde voor God en heel de schepping, zijn nadruk op armoede en zijn wens van vrede. Door dit alles heen speelt ook de vreugde een grote rol. Hij leert ons echter dat blij zijn en vreugde niet hetzelfde hoeven te zijn. Volgens Franciscus kun je in de grootste ellende nog vreugde vinden, als je ten diepste verbonden bent en blijft met de Schepper van hemel en aarde.

 

Vreugde

Vg:  Allerhoogste, schenk ons uw vreugde.
Al:   Schenk ons uw vreugde.

Gij die ons onrustig hart doorgrondt,
schenk ons uw vreugde.

Gij die ons door de tijd heen leidt,
schenk ons uw vreugde.

Gij die ons raakt in de kern van ons bestaan,
schenk ons uw vreugde.

Gij die aan het licht komt in mensen,
schenk ons uw vreugde.

Gij die ons aanziet met de ogen van kleinen,
schenk ons uw vreugde.

Gij die uw Naam openbaart in mensen,
schenk ons uw vreugde.

Vg:  Vader, Zoon en Heilige Geest,
die was en die is en die zal zijn
in tijd en eeuwigheid.
Amen.

 

 – Uit: Draaiboek Transitus Franciscus 2021 –
zrs Clarissen ‘De Bron’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangement
zr. Elisabeth Luurtsema
Stadsklooster San Damiano

 

 

 

 

 

 

 

.