Gebed uit de diepte

 

 

88

Gebed

God, wij roepen uit de diepte:
kom met uw woorden van troost en van vrede.
Heer, ontferm U over ons.

God, vergeef ons onze schulden,
roep ons tot leven en wil ons verlossen.
Heer, ontferm U over ons.

God, naar U zien wij uit als wachters,
 wees voor ons als het licht in de morgen.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de algoede God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons geleiden naar nieuw en eeuwig leven.

Amen.

 

 

 

 

 

.