Gedachtenis – jaarringen

 

 

Bovenstem

‘Uit stof zijn wij geschapen,
tot stof keren wij weer,
boven deze grondtoon uit
gaat een woord van eer:
uit liefde ben je geschapen,
tot liefde keer je weer’.

– ds. J. Zijlstra –

 

 

 

 

.