Geen wezen…

Wezenzondag
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.
De leerlingen zijn bijeen, hoorden hun Heer spreken over de Geest die zal komen.
88
Als hun Meester ineens niet meer zichtbaar is, overkomt hen een gevoel van verlatenheid.
Zij voelen zich als wezen zo kwetsbaar. Niemand die voor hen opkomt wanneer ze belaagd worden?
Maar………!
88
Johannes 17 vers 11
‘Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één mogen zijn zoals Wij.’
– Konferentie Nederlandse Religieuzen 24 mei 2020
88
88
88
888
888
88
88
88

‘Geen wezen zullen wij zijn,
maar jouw zussen en broers:
geliefd in de verbondenheid
die alles draagt,
die alles bergt,
die alles laat bestaan en doet leven.

Tegen elke dood in.’

 

– Erik Borgman –
 Uit: Gebeden voor lichte en donkere dagen.

88
88
88
88

.