Geloof, hoop en liefde

Uitvaart geloof,hoop,liefde DSC03986kopie 500x145

 

Thema:  ‘Geloof, hoop en liefde’
I Korinthiërs 13:13

 

Een mensenleven kan gezien worden als het onderweg zijn van de mens:

 • komen van God en weer terugkomen bij God
 • uit het licht gekomen en tot het licht weerkeren

 

Uitvaart Geloof,hoop,liefde DSC03982kopie

 

 

 

 

 

 

 

Mensen die onderweg zijn nemen een kompas mee of oriënteren zich op de zon

In de bijbel hebben we geleerd dat God het Licht is
God wil ons kompas zijn, de Zon zijn om richting te geven aan ons leven.

Zonnebloemen richten zich altijd naar de zon, draaien met het licht mee.
als mensen de weg zoeken mogen ze, net als de zonnebloemen,  meedraaien met het licht en zich oriënteren op Gods Licht

 

 

 

 

Schikking en symboliek

 • 3 zonnebloemen met de kleur geel van de zon
  symbool voor het Licht en ons geloof in de drieënige God.
 • Groen blad, kleur van de hoop en
  klimop is een plant die altijd groen is en zich hecht, daarom een symbool voor de aanhoudende trouw van God.
  Het blad ‘draagt’ het gehele bloemstuk zoals wij ons ook gedragen mogen weten door de trouw van onze Schepper en ons hoop geeft op een toekomst in eeuwigheid.
 • Rozen zijn het toonbeeld van liefde, de witte kleur is verbonden met reinheid en verwijst  ernaar dat God ons aanneemt als reine zielen, liefde zonder zonden.
  Hier zijn er 21 opgenomen als verwijzing naar vrouw, kinderen en kleinkinderen, 21 in totaal.

Het geheel is een totaal van de drie elementen die tezamen het thema: Geloof, hoop en liefde, verbeelden

Alles wat nodig is om een reis te maken, genoeg maar onmisbaar!

 

De overledene heeft in zijn leven geprobeerd om recht te doen aan deze drie elementen.
Bij elk afscheid was zijn vaste uitspraak : “Houd de zonzij”, passend nu hij aan een heel andere reis is begonnen als voorheen.

 

Uitvaart geloof,hoop,liefde DSC04008kopiekopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.