‘God onzichtbaar dichtbij….’

 

 

Lucas
Van de vier evangelisten schreef alleen Lucas over de hemelvaart als iets dat men kan zien, en dat iets anders is dan: verrijzenis of de Geest ontvangen.

Veertig dagen lang voelen de leerlingen Jezus heel dicht bij hen. Ze zien Hem zoals Hij altijd bij hen was: Hij eet met hen zoals Hij altijd met hen at, en spreekt met hen zoals Hij altijd met hen sprak.

Dan vertelt Lucas: Jezus neemt zijn leerlingen mee naar de olijfberg, even buiten Jeruzalem. Daar zegt Hij: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf wachten tot de belofte van mijn Vader vervuld wordt. Binnen enkele dagen worden jullie gedoopt in de Heilige Geest. Dan zal de Heilige Geest jullie kracht en enthousiasme geven om over Mij te vertellen over de hele wereld.’ Na deze woorden komt er een wolk tussen hen en Jezus. Ze kunnen Jezus niet meer zien.

 

‘Al heeft hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.’

Lied 663
Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’

 

Hemel
Net als zijn tijdgenoten ziet Lucas de wereld in drie verdiepingen: op aarde woont de mens, onder de aarde is de onderwereld (plaats van het kwaad), boven het uitspansel is de hemel, de plaats van het goede of de woning van God. Bij God zijn is in de hemel zijn. Naar God toegaan is: omhoog gaan, ten hemel opgenomen worden. Meteen wordt duidelijk wat Lucas met zijn verhaal bedoelt: Jezus leeft bij God; Hij is door God uit de dood gewekt.

Een wolk …
daarmee zegt de bijbel: hier is God onzichtbaar dichtbij.

Teksten Uit:
Bijbel in 1000 seconden 

 

 

Schikking en symboliek

 

 

 

Omwind een boog van elektriciteitsbuis met wit lint.
Maak aan beide uiteinden een witte schikking waarin de boog wordt vastgezet. Of kies zo nodig voor een metalen plaat-met-pin voor een stevige constructie.
Klimopranken als beeld van trouw slingeren omhoog. De boog verwijst naar de regenboog, het beeld van Gods verbond met de mensen.
Het gipskruid, de wolk, kan in steekbuisjes, aan de boog worden vastgemaakt.
De witte roos spreekt voor zich.

 

Eenzelfde maar aangepaste schikking voor komende Wezen-zondag is te zien op:
Al is Hij opgenomen…..’

 

 

Arrangement: 
Anneke de Boer 

 

 

klik op de afbeelding voor een vergroting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.