“Gods liefde duurt in eeuwigheid”

 

Gods liefde duurt in eeuwigheid

 

Belijdenis en Doop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

888

888

 

Schikking en symboliek

 

Wit gipskruid, speels onderin de schikking, staat symbool voor de kleine nog onschuldige kinderen in de gemeente.
Roze Anjertjes, de gemeente die bij elkaar is.
Rode rozen, de ambtsdragers en allen die hun geloof al beleden hebben.
Rozen, Anjertjes en Gipskruid vormen tezamen één algemene christelijke kerk.

 

Vijf rozen, de mensen die belijdenis doen van hun geloof. Die a.h.w uitgelicht zijn uit de gemeente om zich daarna als nieuw lid onder de gemeenteleden  te begeven.

Het geheel geplaatst onder de godslamp, symbool van God’s aanwezigheid.

De altijd groene klimop, symbool van Gods eeuwige trouw, maakt de verbinding tussen God en hen die Hem liefhebben.

Wit is de kleur van zuiverheid, onbevlekt. Door de doop neemt God ons aan alsof wij niet gezondigd zouden hebben.

 

 

De drie zachtgroene anjers zijn er omdat er ook driemaal gedoopt is.
Het zachte groen is een verwijzing naar een pril begin.
De Latijnse naam van de Anjer is Dianthus en betekent Godsbloem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.