Goede Week- ‘Ik ben…!’

 

 


Intocht –
Jeruzalem

 ‘Als een koning
verwelkomd worden,
niet hoog verheven,
gekroond met juwelen,
maar als een mens
verbonden met leven en dood,
Tere viooltjes,
ootmoedig getooid met  hemelsblauw
markeren de weg.
Weten dat wie in God gelooft
zal leven.
Groene palmtakjes
bekronen hoop op leven
in liefde gedragen’.

 

 

88

 

 

 

 

 

Witte donderdag

‘Ik ben…
 als een knop
die uit de dood
tot leven komt
en doorbreekt,
als kwetsbaar groen,
groeit en vruchten draagt
Ik zeg:
dien elkaar:
deel brood en wijn.
Leef,
trouw aan de Eeuwige’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Goede Vrijdag

‘Sterven:
in verbondenheid
met de Eeuwige,
zonder einde en begin,
verweven
met liefde en leed.
Duisternis valt.
Groen van hoop,
zoekt klimop het licht’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stille Zaterdag

‘In de stilte van de nacht
valt het eerste licht
op het Woord van trouw
en opent het zicht
op het Verbond
met het leven:
Sta op!

Lééf!’

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasen

 ‘Leven,
Bevrijd van  banden,
en verwikkelingen
die leven doden.
Opgaan en opstaan,
opnieuw
als zon op aarde,
de nacht voorbij,
Licht zijn
in een tuin
waar stenen spreken
van leven
getooid in voorjaarsgroen
en stralend wit en geel’.

 

 

 

 

 

 

 

Tekst:
Tini Brugge

 

 

.