Goede week: Stem van Hemel en Aarde

 

 

Palmpasen

‘God,
juichende stemmen
vol verwachting
en hoop
op bevrijding
een machtige koning

Jezus,
de mensenzoon
Hij zwijgt
in Zijn zwijgen zien we
nederigheid, liefde tot het eind
Uw zachte stem God
sterker dan alles’

 

 

 

 

 

 

Witte Donderdag

‘God,
in Jezus
is Uw stem te horen
Zijn stem
die ons vraagt om te doen als Hij
elkaar de voeten te wassen
onze handen uit te steken
naar elkaar
de minste durven zijn
Hij roept ons op
te luisteren naar de stem
van hen die geen stem hebben’

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stille Zaterdag   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste Paasdag

 

‘God
Uw stem
wekt ons
uit een doods bestaan

Uw stem roept ons
elke dag bij onze naam
opdat wij zien
wat voor ogen is
en
opstandig leven’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemen Werkgroep PKN in Gieten (Gr.):

Ina Brandts Buys – Geertsema, Diny Eggens,
Gerda Even, Janine Knol, Gea Kruize,
Janneke Middeljans, Ineke Roffel,
Grieta Vosselman, Rita Warris-Hoff

Teksten: Janneke Middeljans
Fotografie: Jaap Menses

Gieten, januari 2018

 

 

.