Hand

  • bescherming, troost
  • Zorg, iemand op handen dragen
  • zegening
  • schepping
  • Gods kracht en macht
  • leiding

 

Twee handen kunnen verbinding symboliseren

 

 

.