‘Heb God lief en je naaste als jezelf’

 

Vervul ons met uw liefde!
Maak ons één in U.

 

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024
is voorbereid door het oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso.

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel
over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je
naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).

 

God is liefde en ‘de liefde van Christus heeft ons één gemaakt’.
We vinden onze gemeenschappelijke identiteit in de ervaring van Gods liefde (Johannes 3 vers 16) en tonen die identiteit aan de wereld door hoe we elkaar liefhebben (Johannes 13 vers 35).

 

 

 

Door te leren elkaar lief te hebben, ongeacht verschillen, kunnen christenen naasten worden, zoals de Samaritaan in het verhaal dat Jezus vertelt. Tijdens de Week van gebed voor eenheid vragen we daarom de Heer om ons bij te staan, onze wonden te verzorgen en ons zo in staat te stellen de weg van de eenheid met vertrouwen en hoop te bewandelen.

 

 

Gebed

Barmhartige God,
U die de bron bent van alle liefde en goedheid,
stel ons in staat om de noden van onze naaste te zien.
Laat ons zien hoe we kunnen bijdragen aan genezing.
Verander ons, zodat we al onze broeders en zusters kunnen liefhebben.
Help ons om de obstakels van verdeeldheid te overwinnen,
zodat we kunnen bijdragen aan een wereld van vrede voor iedereen
en aan het herstel van mensen.
Dank U voor het vernieuwen van uw schepping
en dat U ons leidt naar een toekomst vol hoop:
U die de Heer van ieder mens bent,
gisteren, vandaag en voor altijd.

Amen.

 

 

 

Eenheid in Burkina Faso

Verschillende gemeenschappen
in Burkina Faso
staan
-in verbondenheid-
eensgezind
naast elkaar

Diversiteit van Gods volk
verbeeldt in gekleurde bloemen,
vormen een eenheid
rondom de bron
van liefde,
barmhartigheid en
medeleven;

rijkdom van Gods liefde.

 

*********************

 

 

 

 

Koom Zoom

Wie helemaal wil aansluiten bij de Burkinese traditie maakt (symbolisch) het welkomstdrankje
‘Zoom Koom’ [spreek uit: Zoem-Koem]. ‘Zoom’ betekent meel en ‘Koom’ betekent
water: meelwater dus. Met tamarinde, ananas, chili en gember voor de lekkere pit.
Een echt ‘welkom in mijn huis’-drankje, dat beter smaakt dan de letterlijke vertaling
doet vermoeden.

 

 

 

 

 

 

 

Schikking en Symboliek

-Het getal 3
Boomstammetjes in drie verschillende maten –  Staan in verbondenheid, eensgezind naast elkaar.
Het oecumenisch team van christenen in Burkina Faso is samengesteld uit vertegenwoordigers uit drie verschillende religies. Ze schrijven in hun begeleidende tekst, dat ze de samenwerking hebben ‘ervaren als een weg van oecumenische bekering’. Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend.
Toch is er een zekere mate van solidariteit aan het ontstaan tussen de christelijke, islamitische en traditionele religies.
Hun leiders werken aan duurzame oplossingen voor vrede, sociale cohesie en verzoening.

-Kleur
De gekleurde bloemen rondom de bron
De diversiteit van Gods volk – zij vormt een kleurrijke eenheid rondom de bron van liefde, barmhartigheid en medeleven;  rijkdom van Gods liefde!

-Liefde
Drie bijeen gebonden Amaryllissen
Liefde is het DNA van het christelijk geloof. God is liefde en ‘de liefde van Christus heeft ons één gemaakt’. We vinden onze gemeenschappelijke identiteit in de ervaring van Gods liefde (Johannes 3 vers 16) en tonen die identiteit aan de wereld door hoe we elkaar liefhebben (Johannes 13 vers 35).

-Suggestie:
Zet de symbolische schikking neer en houd ruimte vrij om tijdens de viering eventueel nog symbolisch enkele vaasjes met bloemen toe te voegen.

 

Bovenstaande uitleg en symboliek van de schikking  wil recht doen aan het voorstel van de oecumenische werkgroep uit Burkina Fasso om met verschillende gekleurde bloemen naar voren te komen, om zo uitdrukking te geven aan de diversiteit van Gods volk. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het in winters Nederland moeilijk is met veel gekleurde bloemen te werken zonder dat dit een negatieve ecologische impact heeft. Daarom hebben we geprobeerd deze impact beperkt te houden.
Wie wil kiezen voor het meest duurzame alternatief, kan rond de bijeengebonden amaryllissen ook gekleurde takken leggen, zoals rode kornoelje takken en (voorgetrokken) gele takken van de forsythia, groene klimop en/of takken met knoppen, als beeld van hoop en verwachting.
Ook kan aan kerkgangers gevraagd worden materiaal mee te brengen dat op dat moment in hun eigen tuin beschikbaar is.

 

Schikking en symboliek bij Koom Zoom

 

 

 

 

Het welkomstdrankje heeft diverse ingrediënten die op- in- en aan de lange vaas met water zijn bevestigd.
Rondom de vaas ligt zand omdat Burkina Faso geografisch gezien tot de Sahel-regio behoort.
Het recept is te vinden op weekvangebed.nl

 

 

 

 

 

Klik op de afbeelding om te vergroten

 

 

 

 

 

 

Arrangementen, teksten en foto’s
Willy Faber – van Dijk
Charlotte Kwak – Tieman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.