‘Heb het goed en doe goed’ – jubel

Een inspirerende aansporing

In de Bijbel valt de economie stil tijdens het Jubeljaar (Leviticus 25). De grond, de mensen en de dieren worden dan met rust gelaten. Tegelijk wordt de economie gereset naar een beginsituatie. Een ieder krijgt weer terug waar het in het land van de belofte ooit mee begon. Onteigeningen worden ongedaan gemaakt, ongelijkheden opgeheven en schulden kwijt gescholden.
Bij de biddag voor gewas en arbeid wordt stilgestaan bij Prediker 3:1-13, Psalm 126 en Marcus 4:1-9.

 

Prediker 3 vers 1-13
Prediker komt in vers 12 tot de slotsom dat het maar het beste is voor de mens om ‘zich te verheugen en (zich te) goed te doen in zijn/haar leven. Prediker noemt dit een gave van God. ‘Heb het goed en doe goed’ is zijn devies.

Psalm 126
Keer ook nu ons lot, HEER,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.

Marcus 4 vers 1-9
De gelijkenis van het zaad.
Op basis van deze gelijkenis kan het crisisjaar tot een jubeljaar worden.

 

 

 

Van crisisjaar naar Jubeljaar

Toen het volk Israël door de woestijn zwierf, overleefde het de crisis door het goede te doen en men had het goed. Overleven door te delen wat er was. Dat was als het ware de gave van God.
In de Bijbel valt de economie stil tijdens het jubeljaar, de economie wordt gereset naar de beginsituatie. In dat kader hebben de Wereldraad van Kerken en een aantal andere organisaties de oproep gedaan om tot een Economie van Leven te komen.

 

 

 

Schikking en symboliek

Onderin deze schikking is de wirwar van takken het beeld van de scheefgegroeide economie waardoor veel kwetsbare mensen in onzekerheid  zijn gekomen door de crisis.

Een brede laag mos is beeld van de stil gevallen economie door de crisis en de bezinning daarop: het herijken van de verhoudingen.
Opnieuw doordenken en vormgeven van de sociale zekerheden met het oog op de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. De witte tulpen symboliseren het gebed bij het opnieuw doordenken en vormgeven van de sociale zekerheden, met het oog op de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. De kelkblaadjes van de tulp staan ontvangend omhoog. Wanneer de bloem zich opent is er zicht op het hart van waaruit de bede kan opstijgen.

Takken vol knoppen en voorjaarsbloemen jubelen bij de gedachten aan de heerschappij van God en het ongehoorde perspectief dat daarmee samenhangt.

 

Tekst uit:
Bezinning 65 Van crisisjaar tot jubeljaar
Uitgave van de Raad van Kerken

 

 

 

.