Christus Koning

In de katholieke traditie staat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar het koningschap centraal.

 

Matteüs 6:19-34

Jezus zegt in de bergrede:
‘verzamelt u geen schatten op aarde, maakt u niet bezorgd over wat ge zult eten of drinken of waarmee ge u zult kleden, maar zoekt eerst het rijk Gods en dan zal dat alles u er bij gegeven worden’

 

‘De gekruisigde Jezus,
Hij is de Koning van de Vrede.
Aan Hem is de overwinning.’

 

 

 

Schikkingen

 

 

 

 

A-jaar
De Heere zal in eeuwigheid regeren

 

 

 

 

 

 

 

 

C-jaar
Koninkrijk van de zoon van liefde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.