Christus Koning

C- Jaar
In de katholieke traditie staat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar het koningschap centraal.

 

Psalm 122 vers 1 en 5

‘Ik was verheugd toen zij mij zeiden,

we gaan naar het huis van de ENE (…)

 want daar zijn gezeten

de tronen voor het recht,

tronen voor het huis van David.’

– vertaling Naardense Bijbel –

 

 

 

 

Kolossenzen 1, 12  

‘Dank brengend aan de Vader

die u bekwaam heeft gemaakt

om te delen in het erfgoed van heiligen in het licht.

Hij heeft ons ontrukt aan het gezag van de duisternis

en overgebracht naar het koninkrijk van de zoon van liefde.’

– vertaling Naardense Bijbel –

 

 

Symboliek

De schikking is geplaatst bij de ‘troon’, de zetel van de abt in de abdij van Egmond.
Koninklijke, goudgele herfstkleuren met Pampus-pluimen als stralend licht, omvat aardbollen, reikend naar het koninkrijk van de ‘zoon van liefde’.

 

 

Arrangement en foto:
Abdij van Egmond

Peter van Asselt

 

 

 

 

 

 

.