Hervormingsdag

 

 

 

31 oktober – Dag van de Reformatie

 

 

 

 

 

 

Maarten Luther streefde naar een zuiver geloof dat terug ging naar de kern. Hij wilde de centrale boodschap van het Evangelie, namelijk de vergeving der zonden door het bloed en offer van Jezus Christus, weer centraal stellen. Niet de mens zelf kan zijn redding bewerkstelligen, enkel de genade van God.

 

Maarten Luther verzette zich tegen de aflaathandel, die in de 15 eeuw binnen de Rooms-Katholieke Kerk gebruikelijk was.
Op 31 oktober 1517 spijkerde hij zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Dat leidde tot een breuk met de Kerk van Rome.
Een eeuwenlange scheiding tussen katholieken en protestanten was het gevolg. 

Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits (de volkstaal) maar in het Latijn, de taal van de geleerden en de kerk.
Zelf vertaalde hij het Nieuwe Testament naar het Duits.
Mede dankzij de nieuwe boekdruktechniek van Johannes Gutenberg verspreidde de kennis over de bijbel zich snel over Duitsland en andere landen.  De 95 stellingen en de geschriften van Luther bereikten ook in korte tijd heel Europa en veroorzaakten grote opschudding in de hele samenleving.

 

31 oktober 1517 – 500 jaar Reformatie – 31 oktober 2017

In 2017, het jaar van de herdenking van 500 jaar Reformatie, was er volop aandacht voor de Reformatie in zowel de Rooms Katholieke Kerken als in de Protestantse Kerken.
Op hervormingsdag 2017, 500 jaar na de Reformatie, werd deze gebeurtenis herdacht en gebruikt om een brug te slaan tussen geloven.
De dag werd aangegrepen om mensen te verbinden en stond daarom in het teken van verzoening.
Luther was destijds kritisch over de kerk en hoe het evangelie werd uitgedragen. Vond Paulus’ woorden over de liefde van Christus: 2 Korintiërs 5:14-20  belangrijk.
Hij beoogde niet een scheuring, wilde alleen hervormen.

De kerken van nu zoeken de verbondenheid in Christus om de boodschap van het Evangelie door te kunnen geven aan nieuwe generaties. Het thema is: ‘Jouw hand, mijn glimlach’.

 

Het verlangen elkaar weer te bereiken DSC01608 500 breed

 

klik hier voor meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.