Floriade – Het gras en de bloem

 

 

Psalm 103:15
‘De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een
bloem, die bloeit op het veld.’

Jesaja 40: 8
‘Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord
van onze God houdt eeuwig stand.’

 

 

 

 

Schikking en symboliek

Op een mat van wilgentakken staan grassen en veldbloemen. Die symboliseren de mens in al zijn schoonheid, zoals Grassen, Boerenwormkruid, Duizendblad, Wilde peen, Zeepkruid, Guldenroede, Wilde Bertram.

Enkele bloemen zijn verwelkt. Onze troost die blijft – Het Woord van
God – is verbeeld in een opengeslagen Bijbeltje.

Een mens komt tot bloei en kan vrucht dragen in zijn werken. Dit is gesymboliseerd in vruchten van vruchtdragende veldbloemen zoals o.a. Zegekruid, Kaardebol, Papaver, Klaproos, Wilde peen,

 

 

Arrangement:
Henk Vonk, Bloemengroep Grote of St. Bavokerk, Haarlem

 

klik op de afbeelding om te vergroten

***********************

 

This symbolic flower arrangment is based on 2 texts on the bible:

Psalm 103:15
‘As for man, his days are as grass; as flower of the field,
so he flourisheth.’
Isaiah 40: 8
‘The grass withereth, the flower fadeth; but the Word of
God shall stand for ever.’

On a carpet of willow brenches we can see grasses and flowers of
the field, that means the man in al his beauty.
Some flowers are fadeth, but our comfort – the Word of God – you
can see it in a little Bible.

 

 

 

 

 

 

.