Het jaar rond in de Abdij van Egmond

 

Peter van Asselt volgt momenteel de opleiding Top Bloemstylist aan het Clusius College in Alkmaar.
Voor de Abdijkerk Egmond-Binnen verzorgt hij al enige tijd de bloemen. Hierbij probeert hij zoveel mogelijk materialen uit de abdijtuin te gebruiken. Zijn visie:

 

‘De natuur, zichtbaar in iedere creatie,
ons door God gegeven,
beweegt, inspireert
en maakt ons nederig’.

 

 

 

Abdijtuin
Rond de abdij is er veel groen waar van alles te vinden is, een levende aarde.  Er is een boomgaard, voedselbos, kruidentuin, park en natuurlijk de vlindertuin van onze broeder Frans. Sinds de heroprichting van de abdij in 1930 hebben de broeders gezorgd dat er rond de abdij een oase van groen te vinden is. Ook in deze 21ste eeuw blijven de monniken en vele vrijwilligers vorm geven aan de traditie om bij te dragen aan een levende aarde.

De Benedictijnenabdij en de tuinen zijn te bezoeken, informatie over de St. Adelbertabdij  met al zijn bijzonderheden, is te vinden op Abdij van Egmond

Klik hier voor een interview met Peter in het bloemistenvakblad Bloem&Blad:
Bol van symboliek

 

Beeld bij Corona

 

 

 

 

Corona-krans

 

 

Inspiratie bij de liturgische kalender in de Abdij

 

Advent en Kerst

Traditionele Adventskrans
Van donker naar Licht
Kerst(tafel)krans

 

 

 

Epifanie en Winter

Maria Lichtmis in het Jozef-jaar

 

 

 

 

 

Veertigdagentijd

 

 

 

 

 

Goede Week en Pasen

Palmpasen
Hosanna de Zoon van David
Witte donderdag
Pasen
In de morgen
Licht overwint het duister

 

Paastijd en Hemelvaart

Hij gaat ons voor
Hemelvaart in de Abdij

 

 

 

Pinksteren

Nieuw elan
Vuurtongen

 

 

 

Zomer

 

 

 

 

 

Herfst

Christus Koning

 

 

 

 

 

Inspiratie bij bijzondere onderwerpen

 

Gedachtenis

Bescherming en ontferming
Gebrokenheid omarmen
Bijwoners op de aarde

 

 

 

Maria

Hoogfeest van Maria
Kroon voor Maria
Uitverkiezing
Maria-mandje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.