‘Ik Ben…!’

“Ik ben……!”

Deze serie schikkingen begint op de zondag voorafgaand aan de veertigdagentijd en is gebaseerd op de volgende teksten:

 1. Brood dat leven geeft – Johannes 6: 32-40
 2. Levend water – Johannes: 4: 1-30
 3. Licht voor de wereld – Johannes 8: 12-20
 4. Goede herder – Johannes 10: 11-21
 5. Ware wijnstok – Johannes 15: 1-8
 6. Weg, waarheid en leven – Johannes 14: 1-3
 7. Opstanding en het leven – Johannes 11
 8. Witte donderdag
 9. Goede vrijdag
 10. Stille zaterdag
 11. Pasen – Opwekking – Johannes 20: 1-23

 


1        
Brood van leven

 ‘Open onze ogen als

primula’s met een gouden hart,

 voor de hemel op aarde.

Leer ons leven

als graankorrels

die loslaten, sterven, openbreken

leven, groeien, vruchtdragen

voedsel worden voor velen.

Open onze ogen

Voor verbondenheid

die ons sterkt en voedt’.

 

 


2. Bron van nieuw leven

 ‘Dorst lessen,

zijn als levend water,

dat naar de laagste plekken stroomt,

 in de diepte verdwijnt,

om vanuit verborgenheid

een bron te worden

een fontein op aarde

die de hemel in zich draagt

als blauwe bloemen,

en nieuw leven schenkt

voor je zelf, voor anderen’.

 

 

 


3.  Levenslicht

‘ Als witte bloemen

uit het duister

aan het licht komen,

om zelf licht te zijn

voor zoekenden,

dwalenden,

lijdenden,

stervenden:

hemels licht op aarde

en in stilte stralen

en zijn’.

 

 

 

 


4. Leven behoeden

 ‘Herder zijn in deze tijd:

leven beschermen,

leven behoeden,

voor anderen een thuis zijn,

een steun,

een stok die staf wordt

om leven te leiden

en samen te brengen

in een nieuwe leefruimte,

en  warme verbondenheid’.

 

 

 

 

 


5.       
Vrucht dragen

‘Zijn als een rank

aan een wijnstok,

is leven in verbondenheid

is ruimte scheppen voor

jezelf, anderen

door te snoeien

om vrucht dragen,

alleen en met elkaar,

en samen te genieten

van hemelse zoetheid

op aarde’.

 

 

 

6. Een levensweg

 ‘Mensen van de weg,

in de stad,

op het land,

gaandeweg God

op het spoor komen.

Trouw blijven

aan het Woord

dat nieuw leven schept

in lijden en sterven,

bij verraad en in eenzaamheid,

bij vallen en opstaan’.

 

 

 

 

7        Jeruzalem

 ‘Als een koning

verwelkomd worden,

niet hoog verheven,

gekroond met juwelen,

maar als een mens

verbonden met leven en dood,

Tere viooltjes,

ootmoedig getooid met  hemelsblauw

markeren de weg.

Weten dat wie in God gelooft

zal leven.

Groene palmtakjes

bekronen hoop op leven

in liefde gedragen’.

 

 

 

 

 

8 Witte donderdag

‘Ik ben…

 als een knop

die uit de dood

tot leven komt

en doorbreekt,

als kwetsbaar groen,

groeit en vruchten draagt

Ik zeg:

dien elkaar:

deel brood en wijn.

Leef,

trouw aan de Eeuwige’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 Goede Vrijdag

‘Sterven:

in verbondenheid

met de Eeuwige,

zonder einde en begin,

verweven

met liefde en leed.

Duisternis valt.

Groen van hoop,

zoekt klimop het licht’.

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Stille Zaterdag

‘In de stilte van de nacht

valt het eerste licht

op het Woord van trouw

en opent het zicht

op het Verbond

met het leven:

Sta op!

Lééf!’

 

 

 

 

 

 11  Pasen

 ‘Leven,

Bevrijd van  banden,

en verwikkelingen

die leven doden.

Opgaan en opstaan,

opnieuw

als zon op aarde,

de nacht voorbij,

Licht zijn

in een tuin

waar stenen spreken

van leven

getooid in voorjaarsgroen

en stralend wit en geel’.

 

 

 

 

Teksten:
Tini Brugge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.