‘Ik ben met jullie…”

 

'Ik Ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld' Matt 28:20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattheus 28: 20
‘Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld’

 

88
88
88

 

888

Muziek

Ik zal er zijn – Sela

 

Schikking en symboliek

 

De godslamp met een krans van klimop is symbool voor
Gods aanwezigheid met zijn oneindige trouw

Rode linten maken denkbeeldige lijnen zichtbaar waarlangs de liefde van God ons bereikt
en waardoor we ons met Hem verbonden voelen

Kandelaars  vertegenwoordigen de belijdeniscatechesanten als dragers van het Licht

De kring van kandelaars laat de verbondenheid zien van toegewijde mensen

Aan de kandelaars o.a. bloemen met drietallig blad zoals irissen.
Het getal 3 verwijst naar de drie-enige: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
In de naam van de Drie-enige God was al gedoopt; de belijdenis is een bevestiging van dat sacrament

Krans van witte bloemen rond een kom met water, in het midden van de schikking,
is de herinnering aan de doop

Het water symboliseert de Bron waaruit we mogen leven

 

 

 

 

 

 

 

 

.