Interreligie

Binnen de oecumene groeit het verlangen om samen met anderen,
met een andere levensbeschouwing, recht te doen aan de zorg
voor de aarde en al haar bewoners.

De beraadsgroep Interreligieuze Dialoog van de Raad van Kerken,
deelt kennis en bevordert de dialoog en onderhoudt banden
met organisaties die samenwerking als een veelkleurige boeket zichtbaar maken.

Historische grond is daarvoor te vinden in de Unie van Utrecht van
23 januari 1579:
Een ‘eeuwig verbond van eenheid op basis van godsdienst
en respect voor iedere levensovertuiging’
.

Een jaarlijkse bijeenkomst in januari rond “In vrijheid verbonden” in Utrecht
met vertegenwoordigers van diverse levensovertuigingen herinnert daaraan.

Gedeeld wordt de visie dat geloof met de schepping te maken heeft,
zie ook w ww.raadvankerken.nl.
Die ene kwetsbare aarde en de zorg daarvoor verbindt ons,
ook vanuit ons geloof in alle verscheidenheid.

Daarom willen we als groene website aandacht besteden aan andere
levensovertuigingen, om zo een kleurrijke samenwerking te stimuleren
en onze zorg voor de aarde in praktijk te brengen.

Zie ook:
www.invrijheidverbonden.nl en
www.geloveninsamenleven.nl

 

 

Schikkingen

 

 

 

Hindoeïsme
Divali

 

 

 

 

 

Islam
Ramadan

 

 

 

 

 

 

 

.