Jaarcirkels kopie

Beste bezoeker,

Dit is een werkkopie waar aan wordt geknutseld.
Het is de bedoeling dat een klik op één van de onderwerpen in onderstaande cirkel je brengt bij een zeer eenvoudige schikking, ondersteund door een gebed, gedachte of gedicht, passend in het seizoen.

Herfst Vredesweek Duurzaamheid Verliezen Herdenken Loslaten Hopen Franciscus Israëlzondag Gedachtenis Danken Advent Winter Wachten Verstillen Vasten Bezinnen Kerstmis Epifanie Aswoensdag Veertigdagentijd Lente Ontkiemen Licht Lijden Pelgrimeren Geestdrift Pasen Bidden Hemelvaart Pinksteren Zomer Warmte Vreugde Bloeien Kleurrijk Ontmoeten Delen Vredeszondag Oogsten
 
 

De gedachte er achter is om je, door het beeld dat je ziet, inspiratie te geven. En misschien ook te ‘prikkelen’ om aan de slag te gaan.

Wellicht dat er een idee is opgekomen om, op bijvoorbeeld het kleine tafeltje in gang, in de keuken, kamer of slaapkamer, een meditatief moment te creëren. Opgaan in je gevoel.

Tini Brugge, de scheppende hand achter deze website, verwoordt het als volgt:

‘Allerlei thema’s uit het leven van alle dag, verbinden met elementen uit de schepping om zo voedsel voor verdieping en verstilling te vinden.’

.