Jaarringen

Jaarringen

 

Beste bezoeker,

Het is de bedoeling dat een klik
op één van de onderwerpen in onderstaande cirkel
je brengt bij een zeer eenvoudige schikking
ondersteund door een gebed, gedachte of gedicht,
passend in het seizoen. Lees de cirkel met de klok mee.

 

 

De gedachte er achter is om je, door het beeld dat je ziet,
inspiratie te geven.  
En misschien ook te ‘prikkelen’ om aan de slag te gaan, om een gevoel visueel vorm te geven.

Wellicht dat er een idee is opgekomen om,
op bijvoorbeeld het kleine tafeltje in gang,
keuken, kamer of slaapkamer, een meditatief moment te creëren:
opgaan in het gevoel.

Tini Brugge, de scheppende hand achter deze website,
verwoordt het als volgt:

 

‘Allerlei thema’s uit het leven van alle dag,
verbinden met elementen uit de schepping
om zo voedsel voor verdieping
en verstilling te vinden’

.