Jaarringen

Beste bezoeker,

Aan deze pagina wordt nog hard gewerkt.
Daarom zijn nog niet alle onderwerpen te bekijken.

Het is de bedoeling dat een klik
op één van de onderwerpen in onderstaande cirkel
u brengt bij een zeer eenvoudige schikking
ondersteund door een gebed, gedachte of gedicht,
passend in het seizoen.

Herfst
Vredesweek
Duurzaamheid
Verlies
Herdenken
Loslaten
Hoop
Franciscus
Israëlzondag
Gedachtenis
Dankdag
Advent
Winter
Wachten
Verstillen
Vasten
Bezinning
Kerstmis
Epifanie
Aswoensdag
Veertigdagentijd
Lente
Ontkiemen
Licht
Leed
Pelgrimeren
Geestdrift
Pasen
Biddag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomer
Warmte
Vreugde
Bloei
Kleurrijk
Ontmoeting
Delen
Vredeszondag
Oogst
 
 
 

De gedachte er achter is om u door het beeld dat u ziet,
inspiratie te geven en misschien ook
te ‘prikkelen’ om aan de slag te gaan.

Wellicht dat er een idee is opgekomen om,
op het kleine tafeltje in gang, keuken,
kamer of slaapkamer,
een meditatief moment te creëren
wat overeen komt met uw gevoel.

Tini Brugge, de scheppende hand achter deze website,
verwoordt het als volgt:

 

‘Allerlei thema’s uit het leven van alle dag,
verbinden met elementen uit de schepping
om zo voedsel voor verdieping
en verstilling te vinden’

.