Jaarringen

Jaarringen

 

Beste bezoeker,

Aan deze pagina wordt nog hard gewerkt.
Daarom zijn nog niet alle onderwerpen te bekijken.

 

Het is de bedoeling dat een klik
op één van de (witte) onderwerpen in onderstaande cirkel
je brengt bij een zeer eenvoudige schikking
ondersteund door een gebed, gedachte of gedicht,
passend in het seizoen. Lees de cirkel met de klok mee.

 

Herfst
Schepping Goede week
Verliezen
Herdenken
Loslaten
Hopen
Maria
Gedachtenis
Nieuwjaar
Rozenkrans Advent
Winter
Wachten
Verstillen

Bezinnen
Kerstmis
Verschijning
Aswoensdag
Veertigdagentijd
Lente
Ontkiemen
Licht
Lijden
Pelgrimeren
Geestdrift Dromen
Pasen
Schuldgevoel Vasten Bidden
Hemelvaart
Pinksteren
Zomer
Verwarmen
Vreugde
Bloeien
Kleurrijk
Ontmoeten
Delen Vieren ((Ver)zorgen Geluk Liefhebben
Vrede
Oogsten Twijfelen Beschermen Danken Wenen/huilen Troosten Angst Eenzaamheid Stress Verwelkomen 
 
 
 

De gedachte er achter is om je, door het beeld dat je ziet,
inspiratie te geven.  
En misschien ook te ‘prikkelen’ om aan de slag te gaan, om een gevoel visueel vorm te geven.

Wellicht dat er een idee is opgekomen om,
op bijvoorbeeld het kleine tafeltje in gang,
in de keuken, kamer of slaapkamer, een meditatief moment te creëren:
opgaan in het gevoel.

Tini Brugge, de scheppende hand achter deze website,
verwoordt het als volgt:

 

‘Allerlei thema’s uit het leven van alle dag,
verbinden met elementen uit de schepping
om zo voedsel voor verdieping
en verstilling te vinden’

.