Jaarringen

Beste bezoeker,

Aan deze pagina wordt nog hard gewerkt.
Daarom zijn nog niet alle onderwerpen te bekijken.

 

Het is de bedoeling dat een klik
op één van de onderwerpen in onderstaande cirkel
je brengt bij een zeer eenvoudige schikking
ondersteund door een gebed, gedachte of gedicht,
passend in het seizoen.

 

Herfst
Pelgrimeren Schepping Goede week
Duurzaamheid
Verliezen
Herdenken
Loslaten
Hopen
Maria
Gedachtenis
Nieuwjaar
RozenkransAdvent
Winter
Wachten
Verstillen
Vasten
Bezinnen
Kerstmis
Verschijning
Aswoensdag
Veertigdagentijd
Lente
Ontkiemen
Licht
Lijden
Pelgrimeren
Geestdrift
Pasen
Bidden
Hemelvaart
Pinksteren
Zomer
Warmte
Vreugde
Bloeien
Kleurrijk
Ontmoeten
Delen
Vrede
Oogsten 
 
 
 

De gedachte er achter is om je, door het beeld dat je ziet,
inspiratie te geven.
En misschien ook te ‘prikkelen’ om aan de slag te gaan.

Wellicht dat er een idee is opgekomen om,
op bijvoorbeeld het kleine tafeltje in gang,
in de keuken, kamer of slaapkamer,
een meditatief moment te creëren: opgaan in je gevoel.

Tini Brugge, de scheppende hand achter deze website,
verwoordt het als volgt:

 

‘Allerlei thema’s uit het leven van alle dag,
verbinden met elementen uit de schepping
om zo voedsel voor verdieping
en verstilling te vinden’

.