Jaarringen – Pinksteren

 

 

 

Het vuur van Pinksteren nodigt ons uit tot
een tocht naar binnen in verbondenheid met de schepping,
in het licht van de Eeuwige.

 

Kom Schepper Geest

 

Kom Schepper Geest,
vuur ons aan.
Vervul ons hart
met barmhartigheid en zorg
voor al wat leeft.

Kom Schepper Geest,
troost ons.
Vuur ons aan en geef moed
om recht te staan daar
waar uw schepping onrecht wordt aangedaan.

Kom Schepper Geest,
vuur ons aan
om woorden
om te zetten in daden

Kom Schepper Geest,
vuur ons aan
om respectvol
met uw schepping om te gaan.

Kom Schepper Geest,
bevrijd ons van het kwaad
dat een wig van dood
in leven slaat.

Kom Schepper geest,
beteugel onze drift,
verzoen ons met elkaar,
ver weg, dichtbij,
vuur ons aan.

Gij, Geest van leven,
oorsprong, richting en doel,
schenk ons leven duurzaamheid
opdat uw schepping behouden blijft.

 

Vuur van Pinksteren
www. scheppingvieren.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

.