Jacobsladder/ Jacobskruid

Jacobsladder, Polemoium caerulum

 

Twee bloemen die de naam Jacob dragen. De Jacobsladder draagt de naam van ‘vader Jacob ‘ in het eerste , oude testament. Jacob had een droom: en zag een ladder die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder stegen Gods engelen op en daalden neer’ : Genesis 28:12 De bladeren van de plant lijken op ladders en de hemelsblauwe bloemen beginnen van boven naar beneden te bloeien. Zo kreeg deze plant haar naam. Cauruleus betekent in het latijn (hemels) blauw. Inmiddels zijn er ook witte en roze variëteiten.

 

 

 

 Jacobskruiskruid, Seneceo jacobaea

 

 

Het Jacobskruiskruid draagt de naam van Jacobus de ‘meerdere’, de apostel. Jacobus is nog steeds zeer bekend: het is de pelgrimheilige voor allen die op weg gaan naar Santiago de Compostela waar zijn graf is. Een legende verhaalt hoe men op zoek was naar het graf van Jacobus. Geleid door een ster in de donkere nacht vond met op een veld het graf. Zo kreeg Santiago de Compostela haar naam: sterrenveld. De melkweg wordt wel beschouwd als de pelgrimsweg langs de hemel. In het sterrenbeeld Orion herkent men een staaf. In de Grote Beer ziet men ook wel een drinkkruik- ofwel kalebas die pelgrims daarvoor gebruikten. De bloemetjes van Jacobskruiskruid lijken op een veld vol sterren. Herfstleeuwentand, Leontodon autumnalis, kreeg als volksnaam Sint Jaapsbloem omdat zij rond zijn feestdag, 25 juli bloeit.

 

 

 

 

 

.