Jouw droom is mijn droom » Matteüs 823-27, Marcus 435-41 en Lucas 822-25., herdenking vluchtelingen (1)

.