Jouw hand, mijn glimlach

2017 week v gebed 500 jr reformatie DSC01608 1

 

Het is het verlangen dat door de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom de Liefde van Christus en dat er verzoening plaats mag vinden. De Duitse kerken roepen ons op om samen verzoening concreet te maken in ons dagelijks leven. Het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed met elkaar. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.

 

500 jaar Reformatie

’Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de kern.
De Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal voorbereid en daarin het thema ‘verzoening’ centraal gesteld. Stap voor stap volgt de tekst Paulus’ woorden over de liefde van Christus die mensen drijft: 2 Korintiërs 5:14-20.

Het beeldmerk op posters en het omslag van een boekje laat handen zien die naar elkaar reiken. Het drukt verzoening uit. Ook de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wil de uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen.

 

2017 week v gebed 500 jr reformatie 500 breed DSC01598 1

 

Rode boog:
De liefde van Christus ‘stroomt’ van het kruis af
door het offer dat Hij heeft gebracht.
Alleen door die liefde van Christus kunnen mensen elkaar weer een hand geven.
Door het kruis, het offer van Christus, wordt verzoening bewerkstelligd.
Pogingen om elkaar te bereiken dragen vrucht.

———–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.