Juich!

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verloren schaap,
de verloren zoon,
de verloren munt.

 

 

In de verhalen gaat het steeds over een kostbaarheid wat kwijt is geraakt en daarom verdriet geeft.
Maar de verhalen vertellen ook steeds weer hoe groot de blijdschap is als het verlorene is terug gevonden.

Het wordt in liefde en blijdschap begroet!
Op de schouders gedragen, omhoog gehouden en omhelst.

Iedereen die meegeleefd heeft in het verdriet mag ook delen in het geluk;
mag meevieren en deelnemen aan de feestmaaltijd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

888

888

888

Symboliek

De lange vaas met de witte bloemen en de rode takken als liefdevolle armen omhoog, is symbool voor:
– de Vader die juicht omdat hij zijn zoon weer in de armen mag sluiten.
– de herder die juicht om het schaap dat weer bij de kudde is
– de weduwe die juicht om het geldstuk dat ze kwijt was

Drie tulpjes verbeelden het verlorene dat een warm onthaal heeft gekregen
en in het middelpunt van de belangstelling is gezet.

Rode Cornus-takken maken de stroom van liefde zichtbaar.
Ze laten zien hoe harten in verdriet en vreugde zijn verbonden.

 

 

 

 

Het is feest!

 

 

 

 

 

 

.